Kaikki lapset kouluun -kummilapsitoiminta alkoi SVK Mission työmuotona

Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry:n (KLK ry) kummilapsitoiminta siirtyi vuoden 2021 alussa osaksi Suomen Vapaakirkon kansainvälistä työtä. Toiminnan sisältö säilyy ennallaan ja yhteistyö jatkuu kohdemaissa samojen tuttujen kumppaneiden kanssa.

Kummilapsitoimintaa suunnittelee ja organisoi kummilapsitoimikunta. Kummilapsisihteeri vastaa yhteydenpidosta kummeihin ja kumppaneihin ja vastaa toiminnan juoksevista asioista.

Kummeille muutos merkitsee ainoastaan kummikannatusten pankkitilin vaihtumista. Uudet pankkiyhteystiedot löytyvät Lahjoita-sivulta.