Ajankohtaista tietoa kummikohteista

Covid-19 pandemia ja sen mukanaan tuomat, osin voimakkaatkin rajoitukset ovat vaikuttaneet monin tavoin yhteistyökumppaneidemme toimintaan kummikohteissamme maalis-huhtikuusta alkaen ja edelleen nyt syyskuussa. Liikkumista ja kokoontumisia on rajoitettu ja koulut ovat olleet kiinni.

Vaikka lasten koulunkäynti on estynyt, taloudellinen tuki heille on ollut tarpeen, jotta perheet ovat saaneet ruokaa. Liikkumisrajoitusten vuoksi vanhemmat eivät ole voineet käydä töissä tai edes mennä kauempana sijaitseville viljelyksilleen.

Yhteistyökumppanimme ovat rajoitusten sallimissa puitteissa vieneet perheille ruokapakkauksia ja hygieniatarvikkeita sekä antaneet henkistä tukea ja ohjeita koronalta suojautumiseen. Kehittyvissä maissa kaikkein köyhimmät ihmiset ovat heikoimmassa asemassa myös terveyspalvelujen saamisessa.

Kumppanimme ovat kehittäneet erilaisia keinoja tarjota edes jonkinlaista opetusta lapsille, joilla ei ole mahdollisuutta osallistua verkko-opetukseen, vaikka jotkin koulut sitä järjestävätkin. Koululaisasuntoloissa asuvat lapset saavat säännöllistä opetusta: koulutettu asuntolan henkilökunta opettaa lukiolaisia, jotka puolestaan opettavat nuorempia oppilaita. Kotona asuville lapsille on laadittu erilaisia tehtäviä, joita on viety kotiin tai esim. lähetetty vanhempien matkapuhelimeen. Kaikesta tuesta huolimatta kuukausien poissaolo kouluopetuksesta jättää ison aukon lasten akateemiseen kehitykseen.

Kummilapset Kiinassa ja Tansaniassa ovat jo palanneet kouluihin ja saavat opetusta normaalisti. Intiassa pandemia leviää nyt rajusti, joten koulut ovat kiinni todennäköisesti koko loppuvuoden (alueellisia eroja voi olla, koska maa on suuri). Sama tilanne on Nepalissa, jossa koulut ehtivät jo olla kesällä toiminnassa, mutta suljettiin uudelleen. Etelä-Amerikassa pandemia jatkuu myös voimakkaana. Ecuadorissa ja Perussa koulut ovat edelleen kiinni. Yhteistyökumppanimme eri puolilla jatkavat ponnekkaasti lasten ja heidän perheidensä tukemista pandemian keskellä. Me jatkamme kumppaneidemme työn tukemista entiseen tapaan.