Lahjoita

Lahjoitukset ja keräykset

Suomen Vapaakirkon ”Kaikki lapset kouluun” -kummitoiminta tukee yhteistyökumppaneiden työtä kohdemaissa. Kerätyt varat käytetään lasten koulutuksen, opetuksen, terveyden ja elämisen tukemiseen kummiohjelmien ja kummihankkeiden kautta.

Tarpeen vaatiessa järjestämme erityiskeräyksiä suurempien akuuttien tarpeiden täyttämiseksi kummikohteissamme.

Varoilla katetaan myös keräystarkoituksen mukaisesta toiminnasta kotimaassa aiheutuvia välittömiä kuluja.

Toimintaamme voi tukea myös merkkipäivälahjoituksella tai testamentilla. Samoin koulujen päivätyökeräykset (taksvärkkitulot) voi kohdistaa kummihankkeisiimme.

Kaikista lahjoituksista käytetään suoraan lasten koulutuksen tukemiseen 80% ja joistakin keräyksistä täydet 100%.

Lahjoitussumman voi osoittaa joko yleisiin akuutteihin ja tilapäisiin tarpeisiin tai johonkin nimetyistä hankkeistamme.

Pienikin lahja on merkityksellinen!

Suomen Vapaakirkolla on keräyslupa toimintaan tarvittavien varojen hankkimiseksi.
Keräyslupa RA/2020/1485. Poliisihallitus 23.11.2020. Voimassa 1.1.2021 alkaen toistaiseksi, koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Lahjoituskohteet

Ecuador: Viite 30070 Viidakkoalueen kichwa-lasten tukiopetus
Intia: Viite 30067 Kausityöläisten lapset Divya Primary Schoolissa
Kiina: Viite 30041 Erityistarpeessa olevien lasten ja nuorten koulutus
Nepal: Viite 30038 Chhumsurin kyläkoulun kehittäminen (lhomit)
Nepal:  Viite 30025 Odharen kyläkoulun kehittäminen (köyhistä köyhimmät)
Nepal: Viite 30106 Pokharan koululaiskodista vastaavan henkilön palkkatuki
Tansania: Viite 30151 Orpolasten koulutushanke

Akuutit ja tilapäiset tarpeet

Varoja käytetään mm. kummilapsilta tilapäisesti puuttuvien kannatusmaksujen maksamiseen ja kertaluontoisiin tukitoimiin, kuten koulun tai koululaisasuntolan pienimuotoiset korjaustyöt ja käyttötarvikkeet tai lapsen äkilliset suuret sairauskulut.

Lahjasi näihin tarpeisiin on todella tervetullut.

Viitenumero yleislahjoituksiin: 30012

Tilitiedot

Saaja: Suomen Vapaakirkko
IBAN: FI03 5680 0020 5345 39
BIC: OKOYFIHH