Lahjoita

Lahjoitukset ja keräykset

Suomen Vapaakirkon Kaikki lapset kouluun -kummitoiminta (KLK) tukee yhteistyökumppaneiden työtä kohdemaissa. Kerätyt varat käytetään lasten tai opiskelijoiden koulutuksen, opetuksen, terveyden ja elämisen tukemiseen kummiohjelmien ja kummihankkeiden kautta.

Tarpeen vaatiessa järjestämme erityiskeräyksiä suurempien akuuttien tarpeiden täyttämiseksi kummikohteissamme.

Varoilla katetaan myös keräystarkoituksen mukaisesta toiminnasta kotimaassa aiheutuvia välittömiä kuluja.

Toimintaamme voi tukea myös merkkipäivälahjoituksella tai testamentilla. Samoin koulujen päivätyökeräykset (taksvärkkitulot) voi kohdistaa kummihankkeisiimme.

Kaikista lahjoituksista käytetään suoraan lasten koulutuksen tukemiseen vähintään 80% ja joistakin keräyksistä täydet 100%.

Lahjoitussumman voi osoittaa joko yleisiin akuutteihin ja tilapäisiin tarpeisiin tai johonkin nimetyistä hankkeistamme.

Pienikin lahja on merkityksellinen!

Suoralahjoitus

MobilePaylla maksaessasi kirjoita viestikenttään hankkeen viitenumero tai nimi! Siten maksu ohjautuu oikeaan hankkeeseen.

Kummilapsihankkeet

Ecuador: Viite 30070 Viidakkoalueen kichwa-lasten tukiopetus
Israel, Itä-Jerusalem: Viite 30096 Domarilasten tukiopetushanke
Nepal: Viite 30038 Lingamin kyläkoulun kehittäminen (lhomit)
Nepal:  Viite 30025 Odharen kyläkoulun kehittäminen (köyhistä köyhimmät)
Nepal: Viite 30106 Pokharan koululaiskodin johtajan palkkatuki
Tansania: Viite 30151 Orpolasten koulutushanke

Opiskelijoiden tukirahasto

Viitenumero: 30054

Lahjallasi tuetaan opiskelijoita, jotka peruskoulun tai lukion suoritettuaan jatkavat opintoja ammattikoulussa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Akuutit ja tilapäiset tarpeet

Viitenumero: 30012

Varoja käytetään mm. kummilapsilta tilapäisesti puuttuvien kannatusmaksujen maksamiseen ja kertaluontoisiin tukitoimiin, kuten koulun tai koululaisasuntolan pienimuotoiset korjaustyöt ja käyttötarvikkeet tai lapsen äkilliset suuret sairauskulut.

Lahjasi näihin tarpeisiin on todella tervetullut.

Tilitiedot

Saaja: Suomen Vapaakirkko
IBAN: FI03 5680 0020 5345 39
BIC: OKOYFIHH
Valitse viite yllä olevasta luettelosta

Suomen Vapaakirkolla on keräyslupa toimintaan tarvittavien varojen hankkimiseksi. Keräyslupa RA/2020/1485, myöntänyt Poliisihallitus 23.11.2020. Voimassa 1.1.2021 alkaen toistaiseksi, koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.