Kummiohjelmat

Kummiohjelmat

Kummiohjelmia on Ecuadorissa, Intiassa, Kiinassa, Nepalissa ja Perussa.

Kummiohjelmassa saat nimetyn kummilapsen, jonka koulutusta tuet säännölllisellä kuukausisummalla. Kannatussumma vaihtelee riippuen lapsen koulusta, luokka-asteesta ja siitä, asuuko hän kotona vai koululais-asuntolassa.

Kummilapsen koulutustuki kestää lukion loppuun saakka. Halutessasi voit tukea nuoren opiskelua myös jatko-opinnoissa.

Ecuador

IPEE – Viidakkokylien lasten tukiopetusohjelma

IPEE-kirkon Bellavista Altassa sijaitseva Alfa y Omega -seurakunta tekee työtä Napon jokivarren viidakkoalueella kichwa-kansanryhmän parissa. Seurakunnan lapsityön piirissä on noin sata lasta Bellavista Altasta ja sitä ympäröivistä viidakkokylistä.

Kyläyhteisöjen sijainnista ja olosuhteista johtuen perheiden sosioekonominen tilanne on haastava. Oppilaitosten opettajat ovat alikoulutettuja eikä opetusmateriaaleja ole saatavilla. Lisäksi alueen lapset ovat aliravittuja.

Kummiohjelmassa lapsille tarjotaan 1-2 kertaa viikossa tukiopetusta ja ravitseva lounas. Ohjelmassa on myös pelejä, leikkejä ja askartelua. Lapsille ostetaan koulutarvikkeita ja heitä avustetaan koulupuvun hankinnassa.

Tarvikelainaamosta lapset saavat koulutarvikkeita. Suunnitelmissa on hankkia myös tietokone ja Internet-yhteys. Lapset ja varhaisnuoret opiskelevat alueen ala- ja yläkouluissa.

Yhteistyö IPEE-kirkon kanssa alkoi vuonna 2008 ja Alfa y Omega -seurakunnan kanssa vuonna 2016.

Kertalahjoitusmahdollisuus

Kummiohjelmaan liittyy mös hanke, johon voi ryhtyä hankekummiksi tai lahjoittaa  kertaluontoisesti/ satunnaisesti.

Lapset harjoittelevat ohjelmassa erilaisia taitoja.

Intia

Waasta – Divya Primary School (DPS)

Divya Primary School (DPS) on Waasta-järjestön alakoulu Bidhan Nagarin kylässä, noin 40 km päässä Siligurin kaupungista Länsi-Bengalissa. Koulussa on 170 oppilasta esikoululaisista neljäsluokkalaisiin. Kyläyhteisö koostuu  nepalipakolaisista, jotka menettivät kotinsa maanvyörymässä v. 1968.

Suurin osa kylän perheistä työskentelee läheisillä tee- ja ananasviljelmillä päivätyöläisinä. Koska työ on kausiluontoista, perheet jäävät vaille tuloja niinä kuukausina, kun työtä ei ole tarjolla.

Erilaisia etnisiä taustoja edustavat oppilaat tulevat Bidhan Nagarista ja naapurikylistä. Koulussa on  kuusi opettajaa. Kummituen avustuksella Waasta maksaa opettajien palkat, hankkii lapsille koulutarvikkeet ja kustantaa lasten vuotuiset terveystarkastukset.

Järjestö painottaa voimakkaasti koulunkäynnin jatkamisen tarpeellisuutta alaluokkien jälkeenkin. Viime vuosina suuri osa neljännen luokan suorittaneista lapsista on jatkanut koulunkäyntiä 20 km:n päässä sijaitsevassa valtion koulussa.

(Sopii erityisen hyvin kummikohteeksi henkilöille/ ryhmille, jotka haluavat sitoutua vain muutamaksi vuodeksi tai haluavat kummilapseksi esi- tai alakouluikäisiä lapsia – esim. pyhäkouluryhmät.)

Yhteistyö Waastan kanssa alkoi vuonna 2007.

Kertalahjoitusmahdollisuus

Kummiohjelmaan liittyy mös hanke, johon voi ryhtyä hankekummiksi tai lahjoittaa  kertaluontoisesti/ satunnaisesti.

Koulussa on paljon oppilaita, joten luokissa istutaan tiiviisti.

HVK – Koululaiset Himalajan Vapaakirkon toimialueella

HVK:n kummilapset ovat pääasiassa köyhien kristittyjen perheiden tai erittäin pienellä palkalla työskentelevien seurakuntien työntekijöiden ja evankelistojen lapsia Koillis-Intiassa ja Sikkimissä. Kristityt perheet pitävät usein huolta myös sairaista ja vanhoista sukulaisistaan, jotka asuvat heidän kodeissaan. Siten lasten koulutus muodostuu perheille ylivoimaiseksi tehtäväksi ilman ulkopuolista tukea.

Alakouluissa koulumaksut ovat pienemmät (joskin monelle perheelle nekin ovat liikaa), mutta yläkoulussa ja varsinkin lukiossa ja yliopistossa opiskelu on perheiden tulotasoon nähden kallista. Koulumaksujen lisäksi kummitukea tarvitaan  koulupukuun, oppikirjoihin ja muihin opiskelutarvikkeisiin, tenttimaksuihin, koulumatkoihin yms.

Perheet asuvat Siligurin, Darjeelingin, Suntalabarin, Kalimpongin, Kurseongin ja Kangtokin kaupungeissa ja niiden ympäristössä. Osa kummilapsista asuu Jaigaonissa sijaitsevassa, kristityn perheen ylläpitämässä koululaisasuntolassa. Jotkut heistä ovat orpoja ja otettu asuntolaan jo aivan pieninä. Osa asuntolassa asuvista on maaseudulta kaupunkiin yläkouluun siirtyneitä nuoria. Kaikissa maaseutukylissä ei ole yläkoulua lukiosta puhumattakaan.

Yhteistyö Himalajan Vapaakirkon kanssa  alkoi vuonna 2004.

Intiassa koulupuku on välttämätön varuste koululaisille.

Nepal

CCDP – Tukea köyhistä köyhimmille

Creative Children Development Programme (CCDP) on kristillinen järjestö, joka edistää marginalisoituneista ryhmistä tulevien lasten oikeuksia, hyvinvointia ja kehitystä Pokharassa ja ympäröivissä maaseutukylissä.

Lasten vanhemmat ja erityisesti yksinhuoltajaäidit kaupungissa ovat suurissa vaikeuksissa yrittäessään hankkia elantoa perheelleen. Maaseudulla tilanne ei ole juuri parempi. Ellei perheellä ole omaa maatilkkua viljeltäväksi, töitä on vaikea saada. Metsästä voi löytyä syötäviä juuria ja lehtiä, joskus ehkä hedelmiäkin. Asuntona on usein hökkeli, jossa on maalattia ja sen keskellä nuotiopaikka.

CCDP järjestää koulutusta lapsille, joilla muutoin ei ole siihen mahdollisuutta. Järjestöllä on Pokharassa kodinomainen asuntola heikoimmista oloista tuleville lapsille.

Niitä lapsia, jotka voivat käydä koulua kotoa käsin, tuetaan koulumaksuissa ja koulutarvikkeiden hankinnassa. Erityisesti panostetaan köyhien syrjäkylien lasten tukemiseen. CCDP myös järjestää perheille tulonhankkimistoimintaa.

Yhteistyö CCDP:n kanssa alkoi vuonna 2003.

Kertalahjoitusmahdollisuus

CCDP:n kyläkoulun kehittämishankkeeseen Odharen kylässä voi lahjoittaa  kertaluontoisesti/ satunnaisesti ilman säännöllistä ja tietynsuuruista kannatusmaksua.

Koululaisasuntolan johtajan, Shankar Panthan, palkkauksen tukijaksi voi tulla säännöllisellä kannatuksella tai lahjoittaa tukea kertaluontoisesti/ satunnaisesti.

Oppilas saa koulutarvikkeita Odharen kyläkoulussa.
Lapset tekevät kotitehtäviä asuntolan opiskeluhuoneessa.

Jhamsim Nepal – Tukea lhomi-lasten koulutukseen

Lhomi-kansanryhmä asuu korkealla Koillis-Nepalin vuoristossa. Kyliin pääsee vain vuoristopolkuja pitkin ja kävelymatka sinne alueen keskuspaikasta Khandbarista kestää muutamia päiviä. Syrjäseudulla varsinkin varattomien perheiden toimeentulo on niukkaa. Ja jos lapsi menettää vanhempansa, hänen mahdollisuutensa käydä koulua heikkenevät entisestään.

Lukion päättäneitä lhomi-nuoria valmiina jatko-opintoihin.

Kathmandussa on Jhamsim Nepalin ylläpitämä koululaisasuntola Lhomi Kids Care Home, jossa orvoille ja köyhimpien perheiden lapsille tarjotaan kodinomaiset olosuhteet ja mahdollisuus koulunkäyntiin. Lisäksi he saavat hyvää huolenpitoa ja vapaa-ajan virikkeitä. Asuntolan hoitajana toimii kristitty lhomi-perhe. Kummien kannatuksilla katetaan lasten koulu- ja asuntolakulut.

Monet perheet muuttavat kylistä Kathmanduun saadakseen edes jonkinlaisen toimeentulon. Lapsille siellä on tarjolla parempia koulutusmahdollisuuksia.

Kouluttamattomat vanhemmat saavat kuitenkin vain heikosti palkattua työtä. Rahat eivät riitä lasten koulumaksuihin, joten kaupunkiin muuttaneita perheitä tuetaan lasten koulutuksessa. Koulutustukea tarjotaan myös vuoristokylissä ja Khandbarissa asuville lapsille.

Jhamsim Nepal tukee myös erityislahjakkaiden lhomi-lasten koulutusta, jotta he voisivat saada lahjojaan vastaavaa opetusta hyvätasoisissa kouluissa. Kouluttauduttuaan eri ammatteihin he voivat toimia oman kansanryhmänsä elinolojen parantamiseksi.

Yhteistyö Jhamsin Nepalin kanssa alkoi vuonna 2004 ja lhomi-opiskelijoita tuettiin jo vuonna 1985.

 

Kertalahjoitusmahdollisuus

Jhamsin Nepalin kyläkoulun kehittämishankkeeseen Chhumsurin kylässä voi ryhtyä hankekummiksi tai lahjoittaa  kertaluontoisesti/ satunnaisesti ilman säännöllistä ja tietynsuuruista kannatusmaksua.

Lakpa on yksi koululaisasuntolaan päässeistä lapsista.

International Nepal Fellowship (INF) – Tukea vammaisten vanhempien lapsille

Kristillinen nepalilainen järjestö International Nepal Fellowship toimii leprasairaiden parissa Pokharassa. Lepra on Nepalissa edelleen pelätty ja yhteisöstä eristävä sairaus. INF auttaa ja rohkaisee lepraan sairastuneita löytämään paikkansa tasaveroisina yhteiskunnan jäseninä ja pääsemään takaisin sisälle yhteisön sosiaaliseen verkostoon.

Tuemme INF:n kautta niiden lasten koulunkäyntiä, joiden vanhemmat tai jotka itse ovat sairastuneet lepraan tai ovat muusta syystä vammautuneet. Tuki on tarpeen, koska usein lepraan sairastunut menettää työnsä ja siten myös toimeentulonsa. Jotkut lapsista voivat käydä koulua kotoa käsin, mutta osa asuu asuntolassa tai sijaisperheessä.

INF:n tavoitteena on osoittaa rakkautta ja huolenpitoa käytännön toimien, kuten monipuolisten terveyspalvelujen kautta, jotta ihmiset voisivat elää täysipainoista elämää yhteydessä Jumalaan, toisiinsa ja luontoon.

Yhteistyö INF:n kanssa alkoi vuonna 2003.

Koululuokka Pokharassa.

Kertalahjoitusmahdollisuus

Kummiohjelmaan liittyy mös hanke, johon voi ryhtyä hankekummiksi tai lahjoittaa kertaluontoisesti/ satunnaisesti.

Kiina

Erityistarpeessa olevat lapset Yushussa

Hongkongilainen hyväntekeväisyysjärjestö Wave 5 toimii erityisesti sellaisten lasten tukemiseksi ja voimaannuttamiseksi, joiden vanhemmat ovat muuttaneet työn perässä maaseudulta kaupunkeihin ja jättäneet lapset sukulaisten tai perhetuttujen huostaan. Tuen piiriin kuuluu myös muita köyhiä ja marginaaliryhmiin kuuluvia lapsia.

Yushun kaupunki sijaitsee korkealla Tiibetin vuoristossa. Kummiohjelmaan valitut koululaiset asuvat kaupungin laitamilla joko yksinhuoltajavanhempansa tai sukulaistensa kanssa. Huoltajat ovat työttömiä tai huonosti palkattuja työläisiä, jotka hankkivat lisäansioita keräämällä vuoristosta yrttejä ja muita luonnontuotteita myytäväksi. 

Koululaisille hankitaan kummituella koulutarvikkeita ja vaatteita ja katetaan elinkustannuksia. Paikalliset työntekijät vierailevat säännöllisesti kylissä tarkistaen samalla, että lapset käyvät koulua ja että heillä on kaikki tarvittavat koulutarvikkeet.

Kummiohjelmaan ei oteta enää uusia nimettyjä kummilapsia, mutta Yushun koululaisia voi tukea ryhtymällä hankekummiksi.

Yhteistyö Wave 5:n kanssa alkoi vuonna 2018, mutta jo sitä ennen Yushun lapsia tuettiin toisen järjestön kautta vuodesta 2015 alkaen.

Kertalahjoitusmahdollisuus

Kummiohjelmaan liittyy mös hanke, johon voi ryhtyä hankekummiksi tai lahjoittaa kertaluontoisesti/satunnaisesti.

Koululaiset ovat saaneet lahjaksii itsekudotut kaulahuivit.

Peru

Arco Iris – Tukea ketšua-kansanryhmän koululaisille

Huarazin kaupungin ympäristössä, yli neljän kilometrin korkeudessa, sijaitsee Mustien Kordillieerien vuorijono. Vuoristokylien asukkaat puhuvat ketšuaa, inkojen muinaista kieltä. Koulua käyneet puhuvat myös espanjaa. Kylien asukkaista noin 25 % on alle 14-vuotiaita. Toimeentulo on äärimmäisen köyhyyden tasolla.

Esikoululaiset esittämässä laululeikkiä.

Arco Iris on paikallinen avustusjärjestö, jolla on kylissä kehityshankkeita. Niitä ovat esim. terveysasema ja koululaisten lisäopetus lauantaisin, koska monilla ketšuankielisillä lapsilla on vaikeuksista espanjankielisessä koulussa.

Lisäksi Arco Iriksen opettajat toimivat esikoulujen opetuksessa. Arco Iris tukee myös alakoulun oppilaita ja  yläkouluilla se järjestää oppilaille mm. ammatinvalinnanohjausta. Arco Iris tukee noin 150 lapsen koulutusta, joista noin 80:llä on suomalaiset kummit.

Yhteiskuntarakenteen muutokset vaikuttavat myös Arco Iriksen toimintaan. Lasten vanhemmat ovat alkaneet ymmärtää koulutuksen merkityksen, minkä vuoksi perheet hakeutuvat maaseudulta kaupunkiin, jossa lapsilla on paremmat koulutusmahdollisuudet. Vähän koulutettujen vanhempien ei kuitenkaan ole helppoa löytää vakituista työtä, ja usein perheet päätyvät asumaan slummeihin.

Arco Iris kaavailee työn painopisteen muuttamista vähitellen Huarazin slummialueille, jotta lasten koulunkäynti olisi mahdollista perheiden taloustilanteesta riippumatta. Myös työ vuoristokylissä jatkuu niin kauan kuin siihen on tarvetta.

Yhteistyö Arco Iriksen kanssa alkoi vuonna 2007.