Kummiohjelmat

Kummiohjelmat

Kummiohjelmassa saat nimetyn kummilapsen, jonka koulutusta tuet säännölllisellä kuukausisummalla. Kannatussumma vaihtelee riippuen lapsen koulusta, luokka-asteesta ja siitä, asuuko hän kotona vai koululais-asuntolassa.

Kummilapsen koulutustuki kestää lukion loppuun saakka. Halutessasi voit tukea nuoren opiskelua myös jatko-opinnoissa.

Jos haluat tukea koululaisia Afrikassa, voit osallistua kummihankkeen tukemiseen Tansaniassa (ks. Kummihankkeet).

Ecuador

SMY – Viidakkokylien lasten tukiopetusohjelma

Bellavista Altassa sijaitseva Alfa y Omega -seurakunta tekee työtä Napon jokivarren viidakkoalueella kichwa-kansanryhmän parissa. Lastentoimintaa varten se on perustanut Sachamanta mushuk yuyay (SMY) -nimisen yhdistyksen. Lapsityön piirissä on noin sata lasta Bellavista Altasta ja sitä ympäröivistä viidakkokylistä.

Kyläyhteisöjen sijainnista ja olosuhteista johtuen perheiden sosioekonominen tilanne on haastava. Oppilaitosten opettajat ovat alikoulutettuja eikä opetusmateriaaleja ole saatavilla. Lisäksi alueen lapset ovat aliravittuja.

Kummiohjelmassa lapsille tarjotaan 1-2 kertaa viikossa tukiopetusta ja ravitseva lounas.

Ohjelmassa on myös pelejä, leikkejä ja askartelua. Lapsille ostetaan koulutarvikkeita ja heitä avustetaan koulupuvun hankinnassa.

Tarvikelainaamosta lapset saavat koulutarvikkeita. Suunnitelmissa on hankkia myös tietokone ja Internet-yhteys. Lapset ja varhaisnuoret opiskelevat alueen ala- ja yläkouluissa.

Yhteistyö Alfa y Omega -seurakunnan ja SMY:n alkoi kanssa vuonna 2016.

Kertalahjoitusmahdollisuus

Kummiohjelmaan liittyy mös hanke, johon voi ryhtyä hankekummiksi tai lahjoittaa  kertaluontoisesti/ satunnaisesti.

Lapset harjoittelevat ohjelmassa erilaisia taitoja.

Intia

Waasta – Koululaiset HVK:n ja AACI:n toimialueella

Waastan tukemat kummilapset ovat pääasiassa erittäin pienellä palkalla työskentelevien seurakuntien työntekijöiden ja evankelistojen lapsia Himalajan Vapaakirkon (HVK) toimialueella Koillis-Intiassa ja Sikkimissä ja Aatmik Aaradhana Church of Indian (AACI) toimialueella Bhutanin rajaseudulla. Lasten koulutus muodostuu perheille usein ylivoimaiseksi tehtäväksi ilman ulkopuolista tukea.

Alakouluissa koulumaksut ovat pienemmät (joskin monelle perheelle nekin ovat liikaa), mutta yläkoulussa ja varsinkin lukiossa ja yliopistossa opiskelu on perheiden tulotasoon nähden kallista. Koulumaksujen lisäksi kummitukea tarvitaan  koulupukuun, oppikirjoihin ja muihin opiskelutarvikkeisiin, tenttimaksuihin, koulumatkoihin yms.

Perheet asuvat Siligurin, Darjeelingin, Suntalabarin, Baksaduarin, Kurseongin, Kalimpongin  ja Gangtokin kaupungeissa ja niiden ympäristökylissä.

Osa kummilapsista asuu Jaigaonissa sijaitsevassa kristitillisessä koululaisasuntolassa. Jotkut heistä ovat orpoja ja otettu asuntolaan jo aivan pieninä. Osa asuntolassa asuvista on maaseudulta kaupunkiin siirtyneitä nuoria. Kaikissa maaseutukylissä ei ole yläkoulua lukiosta puhumattakaan.

Yhteistyö Himalajan Vapaakirkon kanssa  alkoi vuonna 2004 ja Jaigaonin koululaisasuntolan kanssa jo vuonna 1988. Waasta-järjestön kanssa yhteistyötä on tehty vuodesta 2008.

Intiassa koulupuku on välttämätön varuste koululaisille.

Israel, Itä-Jerusalem

Domari Society – Domarilasten tukiopetusohjelma

Itä-Jerusalemissa asuvat domarit ovat romaneja, jotka ovat asuneet Jerusalemin vanhassa kaupungissa ja sen ympäristössä yli neljäsataa vuotta. Heitä asuu myös muissa Lähi-idän maissa.

Israelissa useimmat domarit puhuvat arabiaa, hieman hepreaa ja muutamat myös englantia. Vanhemmat sukupolvet puhuvat domaria. Yhdessä asuviin suurperheisiin kuuluvat isovanhemmat, vanhemmat, avioparit lapsineen (yleensä 6–10 lasta) ja naimattomat sisarukset. Koska useimmilla aikuisilla ei ole koulutusta, työttömyysaste on korkea.

Israelissa domareita ei tunnusteta erilliseksi kulttuuriryhmäksi. Juutalaiset kohtelevat heitä kuin arabeja, arabit taas halveksivat domareita. Arabikouluissa opettajat ja oppilastoverit usein

kiusaavat domarilapsia. Häpeä siitä, ettei heillä ole koulutarvikkeita, kirjoja tai oikeanlaisia vaatteita, aiheuttaa korkean keskeyttämisasteen. Sen seurauksena lapset vaeltavat kaduilla myymässä tavaroita turisteille tai joutuvat kerjäämään. Tytöt menevät usein naimisiin ennen 16 ikävuotta.

Domari Society tarjoaa lapsille koulupäivien jälkeen tukiopetusta ja hankkii heille koulutarvikkeita ja vaatteita. Heille tarjotaan myös iltapäiväateria ja mahdollisuus terveydenhoitopalveluihin. Lasten identiteettiä ja itsetuntoa vahvistetaan tukemalla ja rohkaisemalla heitä.

Yhteistyö Domari Societyn kanssa alkoi vuoden 2022 alussa.

Kertalahjoitusmahdollisuus

Kummiohjelmaan liittyy mös hanke, johon voi ryhtyä hankekummiksi tai lahjoittaa kertaluontoisesti/satunnaisesti.

Tytöt tekevät koulutehtäviä Domarikeskuksessa.

Nepal

CCDP – Tukea köyhistä köyhimpien lapsille

Creative Children Development Programme (CCDP) on kristillinen järjestö, joka edistää marginalisoituneista ryhmistä tulevien lasten oikeuksia, hyvinvointia ja kehitystä Pokharassa ja ympäröivissä maaseutukylissä.

Lasten vanhemmat ja erityisesti yksinhuoltajaäidit kaupungissa ovat suurissa vaikeuksissa yrittäessään hankkia elantoa perheelleen. Maaseudulla tilanne ei ole juuri parempi. Ellei perheellä ole omaa maatilkkua viljeltäväksi, töitä on vaikea saada. Metsästä voi löytyä syötäviä juuria ja lehtiä, joskus ehkä hedelmiäkin. Asuntona on usein hökkeli, jossa on maalattia ja sen keskellä nuotiopaikka.

CCDP järjestää koulutusta lapsille, joilla muutoin ei ole siihen mahdollisuutta. Järjestöllä on Pokharassa koululaiskoti heikoimmista oloista tuleville lapsille.

Lapsia, jotka voivat käydä koulua kotoa käsin, tuetaan koulumaksuissa ja koulutarvikkeiden hankinnassa. Erityisesti panostetaan köyhien syrjäkylien lasten tukemiseen. CCDP myös järjestää perheille tulonhankkimistoimintaa.

Yhteistyö CCDP:n kanssa alkoi vuonna 2003.

Kertalahjoitusmahdollisuus

CCDP:n kyläkoulun kehittämishankkeeseen Odharen kylässä voi lahjoittaa  kertaluontoisesti/ satunnaisesti ilman säännöllistä ja tietynsuuruista kannatusmaksua.

Koululaiskodin johtajan, Shankar Panthan, palkkauksen tukijaksi voi tulla säännöllisellä kannatuksella tai lahjoittaa tukea kertaluontoisesti/ satunnaisesti.

Oppilas saa koulutarvikkeita Odharen kyläkoulussa.
Lapset tekevät kotitehtäviä koululaiskodissa.

Jhamsim Nepal – Tukea lhomi-lasten koulutukseen

Lhomi-kansanryhmä asuu korkealla Koillis-Nepalin vuoristossa. Kyliin pääsee vain vuoristopolkuja pitkin ja kävelymatka sinne alueen keskuspaikasta Khandbarista kestää muutamia päiviä. Syrjäseudulla varsinkin varattomien perheiden toimeentulo on niukkaa. Ja jos lapsi menettää vanhempansa, hänen mahdollisuutensa käydä koulua heikkenevät entisestään.

Lukion päättäneitä lhomi-nuoria valmiina jatko-opintoihin.

Kathmandussa on Jhamsim Nepalin ylläpitämä koululaiskoti Lhomi Kids Care Home, jossa orvoille ja köyhimpien perheiden lapsille tarjotaan kodinomaiset olosuhteet ja mahdollisuus koulunkäyntiin. Lisäksi he saavat hyvää huolenpitoa ja vapaa-ajan virikkeitä. Koululaiskodin hoitajana toimii kristitty lhomi-pariskunta. Kummien kannatuksilla katetaan lasten koulu- ja asuntolakulut.

Monet perheet muuttavat kylistä Kathmanduun saadakseen edes jonkinlaisen toimeentulon. Lapsille siellä on tarjolla parempia koulutusmahdollisuuksia.

Kouluttamattomat vanhemmat saavat kuitenkin vain heikosti palkattua työtä. Rahat eivät riitä lasten koulumaksuihin, joten kaupunkiin muuttaneita perheitä tuetaan lasten koulutuksessa. Koulutustukea tarjotaan myös vuoristokylissä ja Khandbarissa asuville lapsille.

Jhamsim Nepal tukee myös erityislahjakkaiden lhomi-lasten koulutusta, jotta he voisivat saada lahjojaan vastaavaa opetusta hyvätasoisissa kouluissa. Kouluttauduttuaan eri ammatteihin he voivat toimia oman kansanryhmänsä elinolojen parantamiseksi.

Yhteistyö Jhamsin Nepalin kanssa alkoi vuonna 2004 ja lhomi-opiskelijoita on tuettu jo vuodesta 1985 lähtien.

Kertalahjoitusmahdollisuus

Jhamsin Nepalin kyläkoulun kehittämishankkeeseen Chhumsurin kylässä voi ryhtyä hankekummiksi tai lahjoittaa  kertaluontoisesti/ satunnaisesti ilman säännöllistä ja tietynsuuruista kannatusmaksua.

Lakpa on yksi koululaiskotiin päässeistä lapsista.

International Nepal Fellowship (INF) – Tukea vammaisten vanhempien lapsille

Kristillinen nepalilainen järjestö International Nepal Fellowship toimii leprasairaiden parissa Pokharassa. Lepra on Nepalissa edelleen pelätty ja yhteisöstä eristävä sairaus. INF auttaa ja rohkaisee lepraan sairastuneita löytämään paikkansa tasaveroisina yhteiskunnan jäseninä ja pääsemään takaisin sisälle yhteisön sosiaaliseen verkostoon.

Tuemme INF:n kautta niiden lasten koulunkäyntiä, joiden vanhemmat tai jotka itse ovat sairastuneet lepraan tai ovat muusta syystä vammautuneet. Tuki on tarpeen, koska usein lepraan sairastunut menettää työnsä ja siten myös toimeentulonsa. Jotkut lapsista voivat käydä koulua kotoa käsin, mutta osa asuu asuntolassa tai sijaisperheessä.

INF:n tavoitteena on osoittaa rakkautta ja huolenpitoa käytännön toimien, kuten monipuolisten terveyspalvelujen kautta, jotta ihmiset voisivat elää täysipainoista elämää yhteydessä Jumalaan, toisiinsa ja luontoon.

Yhteistyö INF:n kanssa alkoi vuonna 2003.

Kertalahjoitusmahdollisuus

Kummiohjelmaan liittyy mös hanke, johon voi ryhtyä hankekummiksi tai lahjoittaa kertaluontoisesti/ satunnaisesti.

Koululuokka Pokharassa.

Peru

Arco Iris – Tukea ketšua-kansanryhmän koululaisille

Arco Iris tukee lapsia Huarazin ympäristössä yli neljän kilometrin korkeudessa sijaitsevissa kylissä. Vuoristokylien asukkaat puhuvat ketšuaa, inkojen muinaista kieltä. Koulua käyneet puhuvat myös espanjaa. Kylien asukkaista noin 25 % on alle 14-vuotiaita. Toimeentulo on äärimmäisen köyhyyden tasolla.

Arco Irisillä on kylissä kehityshankkeita, kuten terveysasema ja koululaisten lisäopetus lauantaisin, koska monilla ketšuankielisillä lapsilla on vaikeuksia espanjankielisessä koulussa.

Lisäksi Arco Irisin opettajat opettavat esikouluissa. Arco Iris tukee myös alakoulun oppilaita ja  yläkouluilla se järjestää oppilaille mm. ammatinvalinnanohjausta.

Esikoululaiset esittämässä laululeikkiä.

Profamilia-hanke

Yhteiskuntarakenteen muutokset vaikuttavat myös Arco Irisin toimintaan. Perheet hakeutuvat maaseudulta kaupunkiin, jossa lapsilla on paremmat koulutusmahdollisuudet. Vähän koulutettujen vanhempien ei kuitenkaan ole helppoa löytää vakituista työtä, jolloin perheiden tilanne heikkenee entisestään ja usein he päätyvät asumaan slummeihin.

Arco Irisin työn painopiste onkin muuttumassa Huarazin slummialueille. Profamilia-hankkeessa mukana olevat monilapsiset perheet elävät suuressa köyhyydessä, ja perheissä on monenlaisia taloudellisia, terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia. Perheiden asunnot ovat vaatimattomia mökkejä tai hökkeleitä. Lapset jäävät usein ilman huoltajien huolenpitoa joko vanhempien välinpitämättömyyden, voimavarojen puutteen tai elannon hankkimisen vuoksi.

Lapsia tuetaan ostamalla heille koulutarvikkeita ja tarvittaessa perheelle huonekaluja, sänkyvaatteita ja ruokakasseja, joissa on ravitsevia elintarvikkeita. Perheiden jäseniä kuljetetaan terveysasemalle terveystarkastuksiin.

Arco Iris tukee noin 150 lapsen koulutusta, joista noin 80:llä on suomalaiset kummit.

Yhteistyö Arco Irisin kanssa alkoi vuonna 2007.