Kummihankkeet

Kummihankkeet

Kummihankkeessa sinulla ei ole nimettyä kummilasta, vaan antamamasi säännöllinen tuki menee kaikkien valitsemassasi hankkeessa mukana olevien lasten koulutuksen tukemiseen.

Voit sitoutua hankekummiksi myös määräajaksi, esimerkiksi vuodeksi tai viideksi vuodeksi. Hankekummina määrität itse antamasi kummituen kuukausisumman. Pienin kuukausisumma on viisi euroa.

Jos et halua sitoutua kummiuteen, mutta haluat tukea hankkeissa olevia lapsia, voit lahjoittaa hankkeisiin kertaluonteisesti, satunnaisesti tai säännöllisesti ilman sitoumuksia. Pienikin lahjoitus on merkittävä apu.

Ecuador

IPEE – Viidakkoalueen lapset Napon jokivarressa

IPEE-kirkon Bellavista Altassa sijaitseva Alfa y Omega -seurakunta tekee työtä Napon jokivarren viidakkoalueella kichwa-kansanryhmän parissa. Seurakunnan lapsityön piirissä on noin sata lasta Bellavista Altasta ja sitä ympäröivistä viidakkokylistä.

Kyläyhteisöjen sijainnista ja olosuhteista johtuen perheiden sosioekonominen tilanne on haastava. Oppilaitosten opettajat ovat alikoulutettuja eikä opetusmateriaaleja ole saatavilla. Lisäksi alueen lapset ovat aliravittuja.

Kummiohjelmassa lapsille tarjotaan 1-2 kertaa viikossa tukiopetusta ja ravitseva lounas. Ohjelmassa on myös pelejä, leikkejä ja askartelua. Lapsille ostetaan koulutarvikkeita ja heitä avustetaan koulupuvun hankinnassa.

Tarvikelainaamosta lapset saavat koulutarvikkeita. Suunnitelmissa on hankkia myös tietokone ja Internet-yhteys. Lapset ja varhaisnuoret opiskelevat alueen ala- ja yläkouluissa.

Yhteistyö IPEE-kirkon kanssa alkoi vuonna 2008 ja Alfa y Omega -seurakunnan kanssa vuonna 2016.

Kertalahjoitusmahdollisuus

Tähän hankkeeseen voi lahjoittaa myös kertaluontoisesti/satunnaisesti ilman säännöllistä ja tietynsuuruista kannatusmaksua.

Hankkeeseen osallistuvia lapsia ruokailemassa tukiopetustuntien ja pelituokioiden välissä.
Lasten kirjeitä Suomeen lähetettäviksi.

Intia

Kausityöläisten lapset Bidhan Nagarissa

Divya Primary School (DPS) on Waasta-järjestön alakoulu Bidhan Nagarin kylässä, noin 40 km päässä Siligurin kaupungista Länsi-Bengalissa. Koulussa on 170 oppilasta esikoululaisista neljäsluokkalaisiin. Kyläyhteisö koostuu  nepalipakolaisista, jotka menettivät kotinsa maanvyörymässä v. 1968.

Suurin osa kylän perheistä työskentelee läheisillä tee- ja ananasviljelmillä päivätyöläisinä. Koska työ on kausiluontoista, perheet jäävät vaille tuloja niinä kuukausina, kun työtä ei ole tarjolla.

Erilaisia etnisiä taustoja edustavat oppilaat tulevat Bidhan Nagarista ja naapurikylistä. Koulussa on  kuusi opettajaa. Kummituen avustuksella Waasta maksaa opettajien palkat, hankkii lapsille koulutarvikkeet ja kustantaa lasten vuotuiset terveystarkastukset.

Järjestö painottaa voimakkaasti koulunkäynnin jatkamisen tarpeellisuutta alaluokkien jälkeenkin. Viime vuosina suuri osa neljännen luokan suorittaneista lapsista on jatkanut koulunkäyntiä 20 km:n päässä sijaitsevassa valtion koulussa.

 

(Sopii erityisen hyvin kummikohteeksi henkilöille, jotka haluavat sitoutua vain muutamaksi vuodeksi.)

Yhteistyö Waastan kanssa alkoi vuonna 2007.

Kertalahjoitusmahdollisuus

Tähän hankkeeseen voi lahjoittaa myös kertaluontoisesti/satunnaisesti ilman säännöllistä ja tietynsuuruista kannatusmaksua.

Kouluun pääseminen on kausityöläisen lapselle iloinen asia.

Nepal

Chhumsurin kyläkoulun kehittäminen

KLK:n nepalilaiset yhteistyökumppanit pyrkivät aktiivisesti kehittämään syrjäseutujen kouluja, jotta kaukaisissa tai vaikeiden kulkuyhteyksien takana sijaitsevissa kylissä lapsilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet peruskoulutukseen kaupungissa asuvien ikätovereidensa kanssa.

Jhamsim Nepal -järjestön lhomi-kansanryhmän kyläkoulujen kehittämishanke Chepuwan kylässä Koillis-Nepalissa päättyi joulukuussa 2017 erinomaisin tuloksin.

Chhumsurin koululaisia kyläkoulun luokkatilassa.

Nykyinen hanke Chhumsurin kylässä Koillis-Nepalissa alkoi huhtikuussa 2018. Viisivuotisen hankkeen tavoitteena on saada kylän neljäluokkaisen alakoulun opetus sellaiselle tasolle, että lapset voivat menestyä opinnoissaan hyvin siirtyessään ylemmille luokille toiseen kouluun. Aiemmin monet lapset ovat keskeyttäneet koulunkäynnin viidennellä luokalla, koska eivät ole pärjänneet toisessa koulussa muiden tahdissa.

Yhteistyö Jhamsim Nepalin kanssa alkoi vuonna 2004.

KLK:n hanketuella kouluun on palkattu pätevä apuopettaja, joka opettaa lapsia ennen ja jälkeen koulupäivien. Hän myös tukee koulun kahta opettajaa heidän työssään. Lapsille hankitaan koulutarvikkeita ja urheiluasut koulupuvuiksi. Myös harrastusvälineitä hankitaan lasten erilaisten taitojen kehittämiseksi. Hanketuella kylään on saatu myös vesijohto ja koulun käymälä on korjattu.

Kertalahjoitusmahdollisuus

Tähän hankkeeseen voi lahjoittaa myös kertaluontoisesti/satunnaisesti ilman säännöllistä ja tietynsuuruista kannatusmaksua.

Apuopettaja Dukpa Lhomi oppilaineen.

Odharen kyläkoulun kehittäminen

Kyläkoulun oppilaat ja tukiopettaja tammikuussa 2020.

Creative Children Development Programme (CCDP) on tukenut jo vuosia köyhistä köyhimpien perheitä ja erityisesti niiden koululaisia Pokharan kaupungin syrjäisissä ympäristökylissä, ja työtä vahvistetaan edelleen.

Odharen kylän vaatimattoman kyläkoulun toimintaa on kehitetty mm. palkkaamalla sinne apuopettajia, jotka ovat antaneet lapsille tukiopetusta ennen koulupäiviä ja niiden jälkeen. Nykyinen opettaja Navaraj Giri aloitti kylässä tukiopettajana vuoden 2019 alussa.

Hankevaroilla koululle myös hankitaan  opetus- ja harrastusvälineitä ja opettajia tuetaan heidän työssään.

KLK:n saaman lahjoituksen tuella CCDP rakensi v. 2017 Odhareen kylätalon, jossa lasten tukiopetus järjestetään. Talossa voidaan järjestää myös harrastustoimintaa. Toisella lahjoituksella kyläläisille hankittiin vesifilttereitä puhtaan juomaveden turvaamiseksi.

KLK:n v. 2015 järjestämällä maanjäristyskeräyksen tuotolla useat perheet ovat saaneet sortuneitten risumajojensa tilalle sementtiharkoista rakennetut talot, joissa on peltikatto.

CCDP:n kylähanke sisältää myös kyläläisille annettavaa opastusta tulonhankkimistoimintaan. Kyläläiset ovat saaneet kasvimaita, hedelmäpuita ja vuohia, jotka tuottavat ravintoa perheille. Kylätalon yhteyteen on perustettu hedelmätarha, josta voi saada tulevaisuudessa tuotteita myyntiin ja tuloja koko kylän hyväksi. Tähän kylähankkeeseen CCDP on saanut tukea Australiasta.

Yhteistyö CCDP:n kanssa alkoi vuonna 2003.

Kertalahjoitusmahdollisuus

Tähän hankkeeseen voi lahjoittaa myös kertaluontoisesti/satunnaisesti ilman säännöllistä ja tietynsuuruista kannatusmaksua.

Odharen kylätalo valmistui 2017.
Kyläläisille lahjoitettuja vesifilttereitä.

Tukea asuntolan johtajan palkkaukseen

Creative Children Development Programmen (CCDP) toimintaa johtaa hallitus, joka koostuu kristityistä miehistä ja naisista. Hallitus mm. päättää järjestön toimintasisällöstä, vastaa sen taloudesta, valitsee lapset kummiohjelmaan ja hallinnoi Odharen kylän kehittämishanketta.

Järjestön ylläpitämä lasten koululaisasuntola on toiminut Pokharan kaupungissa vuodesta 2001. Alusta saakka asuntolan käytännön toiminnasta on vastannut opettaja ja sosiaaliohjaaja Shankar Pantha vaimonsa Bishnun kanssa.

Shankarilla on aivan erityinen motiivi marginaaliryhmiin kuuluvien lasten auttamiseen. Hän itse sairastui 8-vuotiaana lepraan, minkä johdosta hänet ja hänen kaksi isoveljeään karkotettiin kylästä. Pojat päätyivät  kymmenien kilometrien päähän Pokharan kaupunkiin, jossa joku ohjasi heidät Green Pastures -leprasairaalaan. Siellä Shankar oli hoidettavana kahteenkin otteeseen. Hän sai hyvää hoitoa vammoihinsa ja eheytyi ja parantui muutoinkin. Kristittyjen osoittama hyväksyntä ja huolenpito saivat aikaan päätöksen tulla kristityksi.

Shankar kävi sairaalassa koulua ja aikuistuttuaan hänestä tuli sairaalan koulun lukutaito-opettaja. Kokemustensa kautta hän tajusi koulutuksen merkityksen ja halusi auttaa haavoittuvissa oloissa eläviä lapsia pääsemään opin tielle. Vaimonsa ja muutamien seurakuntalaisten kanssa hän perusti järjestön köyhistä köyhimpien lasten ja heidän perheidensä tukemiseksi.

Asuntolan ja kummitoiminnan johtamistehtävien lisäksi Shankar työskenteli edelleen sairaalan koulussa opettajana. Toiminnan kasvaessa työmäärä alkoi käydä liian suureksi muun päivätyön ohessa hoidettavaksi. KLK:n tuella CCDP palkkasi Shankarin järjestön hallinnolliseksi johtajaksi. Tämän mahdollistivat kummit, jotka sitoutuivat kannattamaan Shankarin palkkausta säännöllisesti.

Kummien tuki ei kuitenkaan kata täysin tarvittavia palkkakustannuksia, joten kannattajiksi tarvitaan vielä pari-kolme kummia lisää.

Kertalahjoitusmahdollisuus

Tähän hankkeeseen voi lahjoittaa myös kertaluontoisesti/satunnaisesti ilman säännöllistä ja tietynsuuruista kannatusmaksua.

Asuntolan johtajapari Bishnu ja Shankar Pantha.
Kummiohjelmaan valittuja lapsia.

Tansania

Orpolasten koulutushanke Arushassa

Pohjois-Tansanian Arushan alueella on suuri määrä orpolapsia ja -nuoria, joiden vanhemmat ovat kuolleet joko AIDSiin tai muihin sairauksiin. Orpojen osa on kova, sillä yhteiskunta ei tarjoa heille minkäänlaista apua.

Arushan alueella elävät maasai-yhteisöt ovat hyvin köyhiä ja useimmat ihmiset ovat lukutaidottomia. Perheisiin sijoitettujen orpojen sukulaislasten perustarpeet jäävät usein täyttämättä eikä koulutukselle anneta juuri arvoa.

Monien orpolasten ja -nuorten on todella vaikeaa saada rahaa koulumaksuihin ja muihin koulukuluihin. Elämästä selviytyäkseen he kuitenkin tarvitsevat välttämättä koulutusta ja ammatin. Muutoin he päätyvät helposti katulapsiksi ja myöhemmin rikollisiin piireihin tai prostituutioon.

Koulutus antaa maasai-lapsille toivoa tulevaisuuteen.

Paikallisen Ekenywan kylän naiset perustivat vuonna 2002 yhdessä muutaman lähetystyöntekijän kanssa WEPA-kansalaisjärjestön (Women Education Project Arumeru ) Arushan alueen orpolasten ja -nuorten auttamiseksi.

2000 -luvun alussa Arushaan rakennettiin Jeriko-keskus, orpolasten ja -nuorten kerhotalo. WEPA tukee koululaisia hankkimalla koulutarvikkeet ja -puvut sekä tarjoamalla kouluaterian ja terveys-palveluja.

Jeriko-keskuksen kerhossa käyviä lapsia ja nuoria.

Lukio- ja jatko-opiskelijoita tuetaan koulumaksuissa. Lauantaisin lapsille järjestetään vapaa-ajan ohjelmaa ja terveyskasvatusta, joiden yhteydessä tarjotaan  ravitseva ateria.

Yhteistyö WEPA:n kanssa alkoi vuonna 2015.

Kertalahjoitusmahdollisuus

Tähän hankkeeseen voi lahjoittaa myös kertaluontoisesti/satunnaisesti ilman säännöllistä ja tietynsuuruista kannatusmaksua.

Oppilaat saavat koulussa myös aterian.

Kaukoitä

Erityistarpeessa olevat koululaiset tiibetiläisalueella

Yhteistyökumppanimme Wave5 toimii erityisesti sellaisten lasten tukemiseksi ja voimaannuttamiseksi, joiden vanhemmat ovat muuttaneet työn perässä maaseudulta kaupunkeihin ja jättäneet lapset sukulaisten tai perhetuttujen huostaan. Tuen piiriin kuuluu myös muita köyhiä ja marginaaliryhmiin kuuluvia lapsia ja nuoria.

Hankkeeseen valitut 44 koululaista ovat kaikki samasta peruskoulusta. Hanketuella heille hankitaan koulutarvikkeita ja vaatteita.

Paikallinen tiimi vierailee säännöllisesti lasten koulussa järjestäen oppilaille aktiviteetteja, kuten taidepajoja ja leirejä.

 Tiimi käy tapaamassa oppilaita myös heidän kodeissaan – tai teltoissa, joissa osa perheistä asuu – luoden suhteita lasten huoltajiin.

Yhteistyö Wave5:n kanssa alkoi vuonna 2018, mutta jo sitä ennen alueen lapsia tuettiin toisen järjestön kautta vuodesta 2015 alkaen.

Kertalahjoitusmahdollisuus

Tähän hankkeeseen voi lahjoittaa myös kertaluontoisesti/ satunnaisesti ilman säännöllistä ja tietynsuuruista kannatusmaksua.

Peruskoulun oppilaat ovat askarrelleet kortteja.