KLK ry:n kummilapsitoiminta siirtyy Vapaakirkon kansainvälisen työn alaisuuteen

Kehitysmaiden lasten koulutustuki ry päätti vuosikokouksessaan 11.6. siirtää yhdistyksen kummilapsitoiminnan kokonaisuudessaan Suomen Vapaakirkon kansainvälisen työn (SVK Missio) alaisuuteen 1.1.2021 alkaen. Samalla kokous päätti, että yhdistys purkautuu 31.12.2020. Päätös oli yksimielinen.

Tehty päätös ei vaikuta kummilapsitoiminnan sisältöön. Kummeille muutos merkitsee ainoastaan kannatusmaksujen pankkitilin vaihtumista vuoden 2021 alusta, koska yhdistyksen purkauduttua sen pankkitili tulee myös lopettaa. Uusi pankkiyhteys saatetaan tiedoksi syksyn aikana.

Johtokunta oli valmistellu toiminnan siirtoa SVK Mission työalaksi parin vuoden ajan, ja asia esiteltiin jäsenistölle jo vuoden 2019 vuosikokouksessa, joka antoi tuolloin johtokunnalle valtuudet jatkaa prosessia. Tehdyn päätöksen taustalla vaikuttavia syitä on mm. hallinnon keveneminen, kun tehtävien vastuu jakautuu johtokunnan (yhdistyksen purkauduttua toimikunta) ja kummilapsisihteerin lisäksi Vapaakirkon lähetysjohtajalle, talousjohtajalle, lähetyssihteerille ja tiedotusvastaavalle. Myöskään kummilapsitoimintaan vaadittavaa rahankeräyslupaa ei tarvitse hakea ja eikä tilitystä saaduista varoista tehdä erikseen, kun ne sisältyvät jatkossa Vapaakirkon rahankeräyslupaan. Synergiaetua syntyy, kun kummilapsityöstä tulee kiinteä osa SVK Mission työtä, jolloin se on esillä kaikissa yhteyksissä, joissa SVK Mission työstä tiedotetaan. Kun kummilapsitoiminta tulee osaksi laajempaa kokonaisuutta, tietoisuus siitä saavuttaa paremmin eri ikäryhmiä. Seurakunnat, jotka haluavat osallistua kansainväliseen avustustyöhön, voivat osallistua kummihankkeisiin nykyistä laajemmin, kun hankkeet ovat osa SVK Mission toimintaa.

Syksyllä 2020 KLK ry:n toiminnan alkamisesta tulee 37 vuotta. Pienestä alusta on vuosikymmenten saatossa kasvanut toiminta, jonka positiivinen vaikutus on ollut merkittävä satojen lasten elämään Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Vaikka yhdistys vuoden lopulla purkautuu, työ lasten tukemiseksi jatkuu, sillä ilman tukea edes peruskoulun suorittaminen ei vieläkään ole mahdollista kaikille lapsille.